კომპანიის ისტორია, ფინანსური ინფორმაციაკომპანიის ისტორია

2012 წელი

6 მარტი –პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილების თანახმად ჩამოყალიბდა შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კონტინენტალ სითი კრედიტი“ და ამავე დღეს დარეგისტრირდა საჯარო რეესტრში

3 მაისი –საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულების შემდეგ შპს „კონტინენტალ სითი კრედიტი“, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, გატარდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ერთიან რეესტრში.

7 მაისიდან – დაკმაყოფილდა პირველი საკრედიტო განაცხადები და გაიცა სესხები.

ფინანსური ინფორმაცია

წელი დასახელება გადმოწერა
2012 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2013 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2014 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2015 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2016 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2017 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2018 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2019 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2020 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
2021 აუდიტის დასკვნა გადმოწერა
Equfin Holdings
ccloan Ukraine
Mistercash Ukraine
ccloan spain
GiFund