კვარტალური ინფორმაციაკვარტალური ინფორმაცია

წელი კვარტალი გადმოწერა
2018 II კვარტალი გადმოწერა
2018 III კვარტალი გადმოწერა
2018 IV კვარტალი გადმოწერა
2019 I კვარტალი გადმოწერა
2019 II კვარტალი გადმოწერა
4c capital
ccloan georgia
ccloan ukrain
ccloan kazakhstan
ccloan spain