კითხვა-პასუხიკომპანიის პროდუქტებით სარგებლობა შეუძლია 22-დან 65 წლამდე ასაკის ფიზიკურ პირებს, აგრეთვე იურიდიულ პირებს, რომლებიც მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით.

განაცხადის შევსება შესაძლებელია კომპანიის ვებგვერდზე ან ოფისში, საკრედიტო ექსპერტის დახმარებით.

ფიზიკური პირების შემთხვევაში - ლარი;
იურიდიულ პირების შემთხვევაში - ლარი, აშშ დოლარი;

განხილვის დრო დამოკიდებულია პროდუქტზე:

სესხი უზრუნველყოფის გარეშე - 15 წუთიდან;
ბიზნეს სესხი - ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში;
იპოთეკური სესხი ერთი სამუშაო დღის განმავლობაში.

Equfin Holdings
ccloan Ukraine
Mistercash Ukraine
ccloan spain
GiFund