იპოთეკური სესხის განაცხადიტექნიკური სამუშაოებიდან გამომდინარე განაცხადის შევსება დროებით შეზღუდულიაიპოთეკური სესხის განაცხადი* აღნიშნული ველების შევსება არის სავალდებულო